Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

dzwoneczek
13:13
8759 940d 500
Pamiętam, że z Wyborczej i że są to słowa Teresy Torańskiej.
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem
dzwoneczek
13:12
Punkt, z którego patrzymy, decyduje, co widzimy.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
dzwoneczek
13:12
Skoro nie mogłam mieć Wszystkiego -
Nie dbałam o brak mniejszych Rzeczy.
— Emily Dickinson
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
dzwoneczek
13:10
8826 199f 500
Reposted frommagdenvja magdenvja

September 18 2018

dzwoneczek
20:24

Usually when people ask how I'm doing the real answer is I'm doing shitty, but I can't say I'm doing shitty because I don't even have a good reason to be doing shitty. So if I say 'I'm doing shitty' then they say 'Why? What's wrong?' and I have to be like 'I don't know, all of it?' So instead when people ask how I'm doing, I usually say 'I am doing so great'

— BoJack Horseman
Reposted fromikari ikari
dzwoneczek
20:07
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viaffina ffina
dzwoneczek
20:04
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.
— K. Grochola
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaffina ffina

April 25 2018

dzwoneczek
20:02
6466 b009
Reposted frompurrn purrn viamaking-love making-love
dzwoneczek
20:01

March 19 2018

dzwoneczek
20:58
Reposted fromNaitlisz Naitlisz
dzwoneczek
20:56
Jeśli próbowałaś się wtłoczyć w jakiś szablon i to się nie udało, masz najprawdopodobniej dużo szczęścia. Może i jesteś wyrzutkiem, ale ocaliłaś duszę. Bez porównania gorzej jest tkwić tam, gdzie nie mamy czego szukać, niż tułać się przez jakiś czas w poszukiwaniu psychicznego kontaktu, jakiego nam trzeba. Szukanie swego miejsca nigdy nie jest pomyłką. Nigdy. Po zimie zawsze przychodzi wiosna. Trwaj i wciąż szukaj. Rób swoje, a w końcu odnajdziesz drogę.
— Clarissa Pinkola Estes
Reposted fromumieralam umieralam
dzwoneczek
20:55
5484 83c0 500
Reposted frompanikea panikea

March 18 2018

dzwoneczek
22:43
Wychodząc z piaskownicy też nie wiedziałam, że robię to po raz ostatni. Więc jaką mam pewność, że jeszcze kiedyś się zobaczymy?
— Jagoda Szuster
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
dzwoneczek
22:42
z czasem nauczyłam się milczeć, bo słów często żałuję, milczenia - nigdy.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
dzwoneczek
22:32
3581 3c9b 500
oh why, my dear.
Reposted fromitgirl itgirl
dzwoneczek
22:31
3589 26b9
Reposted fromitgirl itgirl
dzwoneczek
22:29
3609 e407 500
Reposted fromhagis hagis

July 09 2015

dzwoneczek
16:02
- Jestem dziewczyną, która na codzień chodzi praktycznie cały czas w szpilkach.
- To współczuję.
- Ja to lubię. Ale jak się się z Tobą spotykam albo wiem, że się z Tobą spotkam to zawsze zakładam płaskie, wygodne buty. Nie wiem, czego mogę się po tobie spodziewać. Z góry zakładam, że będę musiała spierdalać.
- Bardzo dobrze. Cel osiągnięty.

July 06 2015

dzwoneczek
16:50
Bądź moją wariatką.
— S.

July 02 2015

dzwoneczek
23:49
Masz diabła w oczach.
— Sylwek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl